COACHING

Pytanie, słuchanie, podążanie „za”, dbanie o atmosferę pełną kreatywności, uważności i wyzwań na indywidualną miarę coachee, czyli uczestnika procesu coachingowego – tak postrzegam ten proces.

Tutaj coach jest swoistego rodzaju „katalizatorem”, czyli wyzwalaczem i przyspieszaczem rozwiązań, które, nieujawnione, nosi w sobie coachee.

Proces coachingowy to, trwający przez kilka miesięcy, cykl, najczęściej godzinnych spotkań, odbywających się średnio co trzy tygodnie,

Zapraszamy wszystkich, którzy szukają ważnych dla siebie rozwiązań, podejmują istotne dla swojego życia zawodowego, ale i osobistego, decyzje, i chcą to zrobić w odkrywczy oraz inspirujący do działania sposób.