Mentoring.

Być mistrzem, nauczycielem, inspiratorem, a jednocześnie uczniem i towarzyszem zmian. Dzielić się doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami i wszystkim tym, czego potrzebuje osoba mentorowana, a co jest w stanie dać jej mentor.

Jednocześnie zostawić przestrzeń i swobodę do kreowania i zaspakajania własnych potrzeb uczestnika procesu, tak osobistych, jak i związanych z prowadzeniem firmy.

Oto, co w moim odczuciu, stanowi o istocie mentoringu i co proponujemy w trakcie prowadzonych przez nas procesów mentorskich.

Ich czas trwania jest zależny od indywidualnych potrzeb uczestników. Zazwyczaj trwa od pół roku do roku, a spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu.