Category
Projekty graficzne

Projekt folderu reklamowo-informacyjnego dla firmy AC SOLUTION. Format folderu: A4, 8 stron.