Księgi Znaku.

Księga Znaku to dokument, w którym można znaleźć wszelkie zasady związane ze stosowaniem logo. Jest ona swoistą „instrukcją obsługi” znaku stworzoną po to, by ułatwić prawidłowe używanie go przez inne osoby, drukarnie, agencji i studia projektowe. Dowiemy się z niej, jaka jest filozofia znaku, jego konstrukcja, wersje podstawowe i uzupełniające, kolorystyka, obszar ochronny czy wielkość minimalna. Ponadto, z jakimi kolorami tła znak komponuje się najlepiej, a jakich unikać. Jak stosować znak w zależności od okoliczności, specyfiki tła, jak go używać na różnych materiałach. W księdze mogą też znajdować się zasady tworzenia akcydensów czy materiałów promocyjnych firmy lub organizacji.

Standardowa księga znaku składa się z takich elementów jak:

  • Filozofia znaku
  • Znak w wersji kolorowej i achromatycznej
  • Konstrukcja znaku
  • Dopuszczalne konfiguracje znaku
  • Pole ochronne znaku
  • Kolorystyka podstawowa i uzupełniająca
  • Typografia znaku
  • Skalowanie i minimalne rozmiary znaku
  • Stosowanie znaku na różnych tłach
  • Niedopuszczalne modyfikacje

W ramach zinkstudio stworzyliśmy już dziesiątki Ksiąg Znaku dla rożnych firm i instytucji. Poniżej kilka przykładowych fragmentów.